Valori

Scopul Asociaţiei este acela de a contribui la conservarea şi promovarea traditiilor, îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate prin actiuni de ajutorare, înlăturarea/reducerea influenţei factorilor prin care este afectată demnitatea fiinţei umane, asigurarea calităţii procesului de educaţie si la creşterea gradului de unitate socială, aspect estenţial pentru rezolvarea problemelor din comunitate.

 

Obiective

 • promovarea valorilor spiritualităţii creştin-ortodoxe;
 • asigurarea vizibilitatii elementelor de identitate natională ale României;
 • exprimarea recunoștinței faţă de întemeietorii de cultura si apărătorii neamului românesc;
 • sustinerea persoanelor care se află in situatii de risc sau care se confruntă cu probleme sociale, prin sprijin material/financiar, informare, asistenţă socială, suport psihologic, consiliere spirituală;
 • inițierea şi implementarea unor programe de sprijinire a diverselor categorii de persoane vulnerabile: mame și viitoare mame, în situații sociale dificile, și copiii lor (născuți sau încă nenăscuți); copii cu cancer, leucemie sau anemii grave; familiile copiilor cu cancer, leucemie sau anemii grave; copii aflaţi în sistemul de protecţie socială; copii abandonaţi; persoane cu dizabilităţi; persoane fără adăpost; persoane vârstnice; şomeri; femei victime ale violenţei domestice; familii cu venituri scăzute;
 • extinderea ariei de servicii sociale acordate persoanelor defavorizate/aflate în sitaţii de risc;
 • protejarea drepturilor diverselor categorii de persoane vulnerabile;
 • încurajarea dialogului social în cadrul elaborării şi implementării politicilor publice de incluziune a grupurilor dezavantajate;
 • promovarea modelelor de reuşită socio-profesională;
 • prevenirea/reducerea abandonului şcolar;
 • înființarea de biblioteci școlare;
 • facilitarea inserţiei socio-profesionale a tinerilor;
 • prevenirea şi diminuarea abandonului familial;
 • dezvoltarea sentimentului de solidaritate între membrii comunităţii;
 • promovarea voluntariatului, ca formă de participare activă la viaţa comunităţii;
 • colaborarea şi schimbul de bune practici cu organizaţii/instituții din țara si străinătate care au scopuri conforme cu cele ale Asociatiei umanitare Tadeu;

Abonați-vă la Newsletter

Veți avea ocazia de a fi la curent cu acțiunile noastre în curs de desfășurare.